Proves de valencià CIEACOVA

Convocatòria de les proves de la CIEACOVA a la UCH, d’acord amb el conveni marc aprovat pel ple d’aquesta comissió amb data de 17 de gener de 2019.

Nivells

La UCH convoca, dins del marc de la CIEACOVA (proves homologades per la Junta Qualificadora) els nivells de valencià següents per a maig-juny de 2019: C1 (Suficiència = antic Mitjà) i C2 (Superior). El C2 només s’ofereix al campus d’Alfara del Patriarca, però no a Elx ni a Castelló.

Calendari de les proves

Les proves es duran a terme en el calendari acordat per la CIEACOVA i que es publica en la web oficial www.cieacova.com. En concret, la UCH convoca aquests nivells i lloc de les proves:

  • C1 (Suficiència = ant. Mitjà): El divendres 31 de juny (prova oral) i el divendres 7 de juny (prova escrita). Alfara del Patriarca, Castelló i Elx.
  • C2 (Superior): El dilluns 3 de juny (prova oral) i el dilluns 10 de juny (prova escrita).  Alfara del Patriarca únicament i exclusiva.

Qui pot matricular-se en les proves?

Les proves de la CIEACOVA de la UCH CEU per a maig-juny de 2019 es convoquen per a tot el públic en general (alumnat intern de la universitat i també externs), que vulguen obtenir els nivells C1 i C2 segons el MECR i l’homologació d’aquests nivells per part de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017).

Requisits

No hi ha cap requisit acadèmic per a participar en les proves dels nivells C1 i C2 de valencià de la UCH CEU. Per a poder participar en les proves cal haver complit díhuit anys, segons el punt 3.1 de la convocatòria marc. Com que cada nivell es fa en dies diferents, hi ha la possibilitat de presentar-se a dos nivells en la mateixa convocatòria.

Validesa

Les proves de la CIEACOVA de maig-juny de 2019 de la UCH són fruit del conveni firmat el passat mes de febrer de 2015 pels set rectors i rectores de les universitats valencianes: UJI, UV, UPV, UCV, UA, UMH i UCH. Per tant, gaudeixen dels mateixos reconeixements en qualsevol universitat.

Així mateix, aquestes proves són homologades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017), que reconeix explícitament els certificats que les universitats valencianes expedeixen mitjançant la CIEACOVA.

Termini d’inscripció

Del dilluns 25 de març al dilluns 8 d’abril de 2019. L’últim dia que s’admetran inscripcions i pagament de taxes serà el dilluns 8 d’abril de 2019. No es faran excepcions.

Procediment d’inscripció i taxes

A través de la web de la UCH CEU entre el 25 de març al 8 d’abril de 2019

  • Les dades proporcionades seran les que es facilitaran a la JQCV per registrar el certificat, si escau, per homologació (la JQCV no expedeix cap certificat a part).
  • El sistema detecta, pel mail i pel DNI, si la persona inscrita pertany al col·lectiu que té dret a descomptes.
  • Cal pagar amb targeta de crèdit a través de la plataforma de la universitat.
  • No s’ha de presentar cap document a la UCHCEU després de satisfer les taxes establides, el procés és automàtic i telemàtic.
  • No es farà devolució de taxes davall cap concepte.
  • Aquestes taxes donen dret a fer una única prova, la de juny de 2019.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí